mazsihisz.org
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
Eseménynaptár
2018. Június « | »
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Szavazó

Feldmájer: A Mazsihisz működését elsősorban a zsinagógákra kell alapozni

2013-07-01 21:16:54
AJÁNLD ISMERŐSÖDNEK Cikk ajánlása    NYOMTATÁS Nyomtatás    Betűméret növelése Betűméret Betűméret csökkentése  
Share   Megosztás

MAZSIHISZ


Heisler Andrást választotta elnökévé a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) a szervezet rendkívüli, zárt ajtók mögötti közgyűlésén a múlt csütörtökön. A jelöltek közül Feldmájer Péter elnöki célok címmel elhangzott beszéde után váratlan fordulatként jelezte, hogy visszalép Heisler András javára.


feldmajerp__ter_illusztracio.jpg
Fotó: Kallos Bea / MTI


Az elnöki posztért indult még Horovitz Tamás, a debreceni zsidó hitközség elnöke és Várnai György, a XIII. kerületi Hegedűs Gyula utcai zsinagóga körzet elnöke. A közgyűlés Tordai Pétert 52 szavazattal, Feldmájer Pétert 50 szavazattal a Mazsihisz alelnökévé választotta.

Alábbiakban Feldmájer Péter a közgyűlés előtt elhangzott kortesbeszédét olvashatják, amely után jelezte, hogy a helyszínen jelölt Heisler Andrást támogatja.

Az elnöki működéseimmel kapcsolatban többen fogalmaztak meg alapos kifogásokat Most, hogy többen újra jelöltek, át kellett tekintenem a megfogalmazott alapos kritikákat, és azokat magamévá téve – ha újra bizalmat szavaz nekem a közgyűlés, akkor első sorban a kritikák alapján változtatnom kell a stílusomon, és sokkal jobban kell támaszkodnom a hitközségi tagokra, a zsinagógák vezetőire, és a MAZSIHISZ választott testületeire.

Nyilvánvaló számomra, hogy egy nyolcéves időszak alatt lehetetlen volt mindig jó döntéseket hozni, ezért meg kell kísérelnem, hogy ne csak a munka intenzitására ügyeljek, hanem a többiek véleményére is, és ezeket integrálva próbáljam a saját álláspontomat kialakítani.

A személyes stílusomon túlmenően azonban jóval távolabbra kell nézni és a magyar zsidóság, a MAZSIHISZ jövőjét kell szem előtt tartanom.

Az első kérdés, amely megválaszolásra szorul az, hogy hogyan kell megváltoztatnia MAZSIHISZ öndefinícióját, hogy kell azt hozzáigazítani napjainkhoz.

A MAZSIHISZ 2004-ben elfogadott Alapszabálya túlzottan leszűkítette a szervezetműködési lehetőségeit, mert öndefiníciója folytán elsősorban a neológ, vallásos zsinagógák szervezeteként határozta meg magát. Ez igen nehézzé tette, hogy tagként együtt tudjon működni velünk a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség.

Elvileg bármelyik zsidó hitközség részt vehet a MAZSIHISZ-ben, ugyanakkor a rabbi-tisztség betöltésének alapfeltétele az OR-ZSE Egyetemén szerzett érvényes rabbi diploma, amely azt jelenti, hogy elvileg csak neológ rabbik működhetnek a MAZSIHISZ-hez tartozó zsinagógákban. Ez, az orthodox hitközségekre vonatkozó kivétel figyelembe vételével is, szinte lehetetlen helyzetbe hozza a más vallási irányultságú zsinagógákat. (Ezen alapszabályi rendelkezést sok, a MAZSIHISZ-hez tartozó zsinagóga egyébként sem tartja be, márpedig hibás, egy olyan szabály fenntartása, amelyet bárki megszeghet.)

A MAZSIHISZ öndefiníciója nehézzé teszi azt is, hogy a hitközségeken kívüli szervezetek részt vehessenek – vagy tagként, vagy másként – a Szövetségben. Meg kell adni a lehetőséget minden olyan csoportnak, amely zsidóként határozza meg magát, és céljai legalább részben azonosak a MAZSIHISZ-be tömörült zsidó hitközségekkel, hogy részt vehessenek a zsidó jövő építésében, és a döntésekben.

A MAZSIHISZ zsidó társadalmon belüli részbeni elszigeteltségének egyik oka éppen az, hogy az Alapszabály rendelkezései miatt nem tudta kialakítani a megfelelő kapcsolatokat ezen csoportokkal.

Elnökké választásom esetén feltétlenül azon leszek, hogy az Alapszabály bezárkózó rendelkezéseit megváltoztassuk, egyrészt biztosítsuk a vallási irányultságok elismerésének lehetőségét, másrészt a zsidó célokat követő, nem csak vallási alapon álló, szervezetek részvételének lehetőségét megteremtsük a szervezetünkben. Az egész szervezetnek úgy kell működnie, hogy megfelelő kereteket biztosítson a zsidó fiatalok számára. Jelentősen növelni kell az erre a célra biztosított költségvetési forrásokat.

A szervezet működését elsősorban a zsinagógákra kell alapozni, a zsinagógák vezetőit közvetlenül és folyamatosan be kell vonni a döntéshozatalba, ennek megfelelően át kell alakítani a MAZSIHISZ belső struktúráját, biztosítani kell a megfelelő információ-áramlást. Az elmúlt évek tapasztalataiból levonható az a következtetés, hogy nem a zsinagógák fogalmazták meg azokat az igényeket, amelyeket figyelembe kellett volna venni a döntések meghozatalakor, hanem az ügyvezetés döntései ettől nagyobb részt függetlenül születtek.

A MAZSIHISZ Alapszabályában ezért formalizálni kell a zsinagógák elnökeinek értekezletét, ebben részvételi lehetőséget kell biztosítani valamennyi zsinagóga elnökének, függetlenül attól, hogy melyik városban működik, és milyen szervezeti keretben, továbbá formális döntéshozatali joggal kell ezt az évenként legalább 6 alkalommal ülésező értekezletet felruházni. Ezeken az értekezleteken a zsinagógák elnökei fogalmaznák meg az igényeiket és ehhez kellene igazítani a különböző vezetői döntéseket.

Elnökké választásom esetén javasolni fogom, hogy az Alapszabályt úgy módosítsuk, hogy a zsinagógák elnökeinek értekezlete, mint a rendszeresen ülésező testület, kerüljön bele az Alapszabályba.

A vezetőség jelenleg csak igen ritka esetben rendelkezik döntési jogosítványokkal, az alapszabályban szabályozott esetek közül gyakorlatilag csak a 20.000.000 Ft-ot meghaladó szerződések jóváhagyása az, ahol kötelező az engedélyének kikérése, a többi esetben a döntései formálisak.

A vezetőség szerepének megváltoztatása szükséges. Szinte minden kérdésben a jövőben az ügyvezetés csak a vezetőség jóváhagyásával hozhatna döntéseket – a napi ügyektől eltekintve – minden döntése előtt kérnie kellene az ügyvezetésnek a vezetőség jóváhagyását.

Ez természetesen a vezetőség állandó aktivitását igényelné, tagjainak legalább hetenként egyszer, vagy többször össze kellene ülnie, vagy fizikailag, vagy kihasználva a modern technika lehetőségeit, internet, stb. igénybevételével.

A vezetőség tagjainak önállóan kellene egy-egy szakterületet felügyelnie, együttműködnie az adott szakterületen dolgozó adminisztratív munkatársakkal, közvetlenül irányítani a munkájukat. Ezáltal megszűnne az egyszemélyi döntés az adminisztráció dolgozói felett. Ez az ügyvezetés munkamódszerének teljes átalakítását igényelné, kizárólag szabályos, indokolt, később ellenőrizhető előterjesztések alapján születhetnének döntések.

Megválasztásom esetén javasolni fogom az Alapszabály módosítását azzal, hogy a vezetőség a jövőben teljes felügyeletet gyakoroljon a MAZSIHISZ ügyvezetése felett, a vezetőség jóváhagyása nélkül döntések ne születhessenek.

A zsinagógáknak széleskörű autonómiát kell biztosítani a rabbi választással kapcsolatban, csak olyan rabbi legyen kinevezhető, akit a zsinagóga közössége megválaszt, ugyanakkor továbbra is fenn kell tartani azt a szabályt, hogy a taghitközségeknél alkalmazni kívánt rabbik alkalmasságáról a Rabbitestület mondjon véleményt. A Rabbitestület autonómiáját tovább kell erősíteni, a rabbikra vonatkozó szabályok kidolgozását, alkalmazását, a munkáltatói jogok gyakorlását a Rabbitestületre kell testálni.

Elnökké választásom esetén javasolni fogom az Alapszabály olyan módosítását, amely a zsinagógára bízza a rabbi választást. A Budapesten kívüli zsinagógák jelentős része csak nagy nehézségek árán tudja fenntartani a vallási, közösségi életet, egyrészt anyagi problémáik vannak, de a fő probléma, hogy nem kapják meg a vallási élethez a megfelelő személyi támogatást, márpedig e nélkül az életük el fog sorvadni.

Elnökké választásom esetén javasolni fogom olyan anyagi alapok megteremtését, amelyek lehetővé teszik, hogy minden olyan közösséghez, amely ezt igényli, vallási funkcionáriust biztosítsunk, lehetővé tegyük az előimádkozók, vallástanárok, rabbik megfelelő mobilitását, biztosítsuk az intézményrendszer tárgyi és személyi feltételeit, a programban résztvevőknek megfelelő anyagi érdekeltséget adjunk. A MAZSIHISZ közgyűlése jelenleg évente egyszer, vagy kétszer ülésezik, és tényleges döntéseket éppen ebből fakadóan csak ritkán hoz.

Megválasztásom esetén javasolni fogom az Alapszabály módosítását, azért, hogy bizottságokat hozzunk létre, és a közgyűlés tagjaiból létrehozott különböző szakbizottságok az egyes kérdéseket részletesen megvizsgálják és különböző stratégia kidolgozását javasolják a vezetőségnek.

A MAZSIHISZ-nek alapvető érdeke, hogy az orthodox hitközséggel együtt tartsa fenn a bárki számára hozzáférhető vallási szolgáltatások rendszerét, ezért egyrészt az Alapszabályt kell módosítani, másrészt az orthodox hitközségnek megfelelő anyagi alapokat kell adni, mert bár létezik a járadék elosztásáról szóló szerződés, de ez csak részben elégíti ki ezt az igényt.

Megválasztásom esetén javasolni fogom a közgyűlésnek, hogy egy olyan automatizmust dolgozzon ki, amely a költségvetés meghatározott részét minden évben az orthodox hitközségnek juttatja azért, mert az ortodox vallási szolgáltatásokat biztosítják a magyarországi zsidóságnak. A MAZSIHISZ-nek továbbra is össze kell fognia mindenkivel, aki a zsidó célok érdekében működik.

Megválasztásom esetén javasolni fogom, hogy tovább is dolgozzunk együtt a többi zsidó egyházzal, a többi zsidó szervezettel olyan célok érdekében, amelyek közösek, újra és újra kezdeményezve a párbeszédet.

Továbbra is feltétlenül fontosnak tartom a holokauszt emlékének megőrzését, a közöttünk élő holokauszt túlélők támogatását, a kárpótlásért való küzdelmet, az újabb kárpótlások kiharcolását.

Miként eddig is, ez után is jó kapcsolatot kívánok fenntartani a politikai élet minden olyan szereplőjével, akivel ez lehetséges, ugyanakkor bárki is támadjon a zsidóságra, Izraelre, azokkal szemben engesztelhetetlenül fogom képviselni az igazi zsidó álláspontot, legyen ennek bármi is az ára, mert csak ezt biztosíthatja önbecsülésünket. A MAZSIHISZ-nek továbbra is össze kell fognia mindenkivel, aki a zsidó célok érdekében működik.

A MAZSIHISZ közgyűlése különösen fontos döntés előtt áll, mert most van először példa arra, hogy egy érdekcsoport a saját gazdasági érdekeinek érvényesítése céljából meg kívánja szerezni az elnöki széket, és ez a

MAZSIHISZ az elmúlt években kivívott történelmi egyházi szerepének megszűnését vetíti előre. Meg kell akadályozni, hogy a MAZSIHISZ egy gazdasági társasággá váljon.

Hiszek abban, hogy a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének van jövője, és ezt, ha együttműködünk, meg tudjuk alapozni.

***

Meghallgattam most itt Heisler András elnök úr beszámolóját, rendkívüli módon meggyőző volt. Azt gondolom, hogy Heisler András egy igen meggyőző előadást tartott.

Azt gondolom, hogy Heisler András az az ember, aki bizonyította, hogy nem pozícióért harcol. Akkor, amikor vezetőségi tag volt, akkor ott dolgozott, amikor kiszavazták a MAZSIHISZ közgyűléséből, akkor egyedül a BZSH tagságát megtartva ott dolgozott.

Amikor bekerült a MAZSIHISZ közgyűlésébe, ismételten itt dolgozott. Nagyon jó kapcsolata van minden különböző szervezettel, nagyon jól dolgozik, jó zsidó. Édesapját ismerték mindannyian, tudják, hogy gyermekeket nevel, unokája van, egyik fia Izraelben él.

Azt gondolom, hogy ha komolyan veszem azt, hogy aggódnunk kell a zsidó jövőért, aggódnom kell-e a MAZSIHISZ jövőjéért, akkor azt kell tennem, hogy meg kell kérjem, Önöket, szavazzanak Heisler András úrra!

Ő az, aki képes ezt a közösséget vezetni, ő az, aki gátját tudja állni minden olyan sandaságnak, amit az előbb hallottunk. Ő soha sem használta, - pedig lett volna alkalma elnökként – a MAZSIHISZ-t a saját gazdasági céljaira.

Mindebből következően azt kérem a Tisztelt Elnök Asszonytól, hogy szíveskedjék törölni a nevemet az elnökjelöltek közül, nem kívánok elnökjelöltként szerepelni.

Azt kérem mindenkitől, akit én meggyőztem, és rám szavazott volna, az szavazzon Heisler Andrásra, és azt kérem mindenkitől, aki nem szavazott volna rám, az is szavazzon Heisler Andrásra, mert ő az a személy, aki ezt a közösséget megfelelő módon tudja vezetni.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

 

 
HírlevélTwitter
 

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége | Minden jog fenntartva © 2008